Đánh giá

Cùng đẹp với

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Da
269 9520
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

Aiel345 Aiel345

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Da
246 5484
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

sunami sunami

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Da
127 5634
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

yang yang yang yang

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Da
233 8046
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

huilim huilim

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Da
628 10146
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

xyoung xyoung

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Da
97 5196
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Maan Maan

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Da
98 5190
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

PollShasa PollShasa

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Da
410 7126
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

cici cici