Đánh giá

Cùng đẹp với

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
72 7366
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

trudey2 trudey2

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
145 5072
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Chery Chery

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
60 5426
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Noimage Lee2018

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
62 5437
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

julytwo julytwo

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
72 4072
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

chouchia chouchia

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
53 3195
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

fllm fllm

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
47 2682
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

s_mile_12 s_mile_12

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
1594 8675
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ DEESSE

Tên bác sĩ :

jerry0073 jerry0073

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
0 2837
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

mocamimi mocamimi

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
107 4717
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Leema Leema

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Môi
164 5726
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ DEESSE

Tên bác sĩ :

flowerlips flowerlips