Đánh giá

Cùng đẹp với

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
116 10754
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

bellaris bellaris

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
167 9219
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

binan6 binan6

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
74 8242
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Heliaofsue Heliaofsue

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
65 12305
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Goofyee_9 Goofyee_9

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
84 8319
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Fedora110 Fedora110

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
73 6516
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

min99 min99

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
57 6418
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

choichua choichua

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
127 6900
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

soran soran

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
68 6593
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

runrun runrun

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
76 8095
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

rammy rammy

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
14 6469
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

h_na0o h_na0o

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
563 12547
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ DEESSE

Tên bác sĩ :

dada dada

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
459 13947
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

Tên bác sĩ :

yongjing yongjing

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
265 11275
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

nida_zahara nida_zahara

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
228 9866
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

hyeyeon hyeyeon