Đánh giá

Cùng đẹp với

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
116 4861
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

bellaris bellaris

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
167 4484
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

binan6 binan6

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
74 3571
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Heliaofsue Heliaofsue

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
65 5510
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Goofyee_9 Goofyee_9

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
84 3326
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Fedora110 Fedora110

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
73 3057
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

min99 min99

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
57 2955
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

choichua choichua

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
127 3264
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

soran soran

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
68 3042
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

runrun runrun

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
76 4233
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

rammy rammy

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
14 2955
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

h_na0o h_na0o

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
563 7664
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ DEESSE

Tên bác sĩ :

dada dada

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
459 10126
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

Tên bác sĩ :

yongjing yongjing

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
265 7400
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

nida_zahara nida_zahara

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy mỡ
228 6641
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

hyeyeon hyeyeon