Đánh giá

Cùng đẹp với

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mặt chảy xệ
65 6292
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

a_y987 a_y987

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mặt chảy xệ
1723 11914
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage Misooda

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mặt chảy xệ
288 2503
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ THE PLAN

Tên bác sĩ :

Noimage OliviaChristine

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mặt chảy xệ
260 3614
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

kiberry kiberry

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mặt chảy xệ
140 3306
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

baremom baremom

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mặt chảy xệ
56 3236
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

losealpina losealpina