Đánh giá

Cùng đẹp với

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
240 3190
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage sanen

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
71 3128
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage bongsm

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
280 2797
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage nbv05

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
124 3133
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage mmm_a

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
210 2968
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage kali_23

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
112 2806
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage tanesia

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
220 2756
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage kkyra

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
85 4411
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage bbono

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
224 3198
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage mmi-a

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
88 2614
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage san2_rena

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
200 4256
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage zi0n_na

12
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
652 8863
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

Noimage eun-jin

6
facial-contour-rhinoplasty-double-eyelid Trước khi phẫu thuật
facial-contour-rhinoplasty-double-eyelid Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
58 8959
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : facial-contour-rhinoplasty-double-eyelid

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

jud_jelly86 jud_jelly86

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
6731 14123
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

uhee uhee

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
21 7538
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

mchaee11 mchaee11

10
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
2550 34065
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Yewha Yewha

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
1059 67039
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

dami dami

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
240 3276
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

te_rea22 te_rea22

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
108 4261
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

Noimage Ale

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
88 4985
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

Noimage PilotG

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
254 4251
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

wiwat wiwat

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
52 3394
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

Denny Denny

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
96 3492
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

eng_yang eng_yang

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
68 3338
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

comesting_3 comesting_3

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
87 3653
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

bunny_ri2 bunny_ri2

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
98 3723
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

chase_xeno chase_xeno

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
78 3636
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

milie_s0u milie_s0u

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
65 3513
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

nami_alenxei nami_alenxei

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
97 3769
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Elysia_dn Elysia_dn

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
84 3909
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

5dyasne 5dyasne

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
72 3440
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

Noimage hellobeauty21

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
72 4391
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

e_jna e_jna

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
87 3067
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

phk14 phk14

12
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
35 3176
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

Noimage jhl98

11
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
38 3179
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

jsl21 jsl21

14
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
49 2816
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ljy91 ljy91

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
55 2867
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ysh26 ysh26

14
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
45 2700
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ysae12 ysae12

10
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
39 2743
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

sb_p2 sb_p2

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
54 2550
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

jwpe jwpe

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
84 2783
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

jjh_h jjh_h

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
87 3074
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

jay_k4 jay_k4

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
74 3261
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

es_g14 es_g14

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
88 2769
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ari0_0 ari0_0

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
57 2652
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

mlk mlk

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
98 3279
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ysp96 ysp96

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
110 2185
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

cha12 cha12

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
98 4002
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

soohee soohee

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
12 3218
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

ca_12 ca_12

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
218 7272
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

Tên bác sĩ :

jinyoung jinyoung