Đánh giá

Cùng đẹp với

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
47 2918
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage ssiin

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
102 2763
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage anna__11

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
114 3381
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage Hh-annah109

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
210 4894
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage y-eriel

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
77 3179
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

Noimage keily

5
Nose, Eye, Fat inject Trước khi phẫu thuật
Nose, Eye, Fat inject Sau khi phẫu thuật
Mắt
224 6821
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Nose, Eye, Fat inject

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage dd_ana

1
Eye, Nose Trước khi phẫu thuật
Eye, Nose Sau khi phẫu thuật
Mắt
234 4407
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Eye, Nose

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage grania802

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
247 11906
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

Noimage HHHHHx

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
557 5661
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

Noimage era_s

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
124 3611
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

Noimage sorane_2

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
254 4022
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage davieeee

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
82 2924
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage ndbu55

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
241 3301
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage ilis820

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
426 3632
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

Noimage Effiejacqkem

2
Vietnam test Trước khi phẫu thuật
Vietnam test Sau khi phẫu thuật
Mắt
105 4433
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Vietnam test

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

Noimage Timmy Kim

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
72 4199
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Noimage lalalabel

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
90 3695
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

iooseo iooseo

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
82 3728
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

lmsul lmsul

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
280 4236
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

lsb2132 lsb2132

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
105 3646
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

anviang820 anviang820

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
42 2870
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

Denny Denny

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
97 3436
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

nowijang nowijang

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
66 3667
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

kevin_clame kevin_clame

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
74 3338
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

poco12 poco12

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
82 3841
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Denver_27 Denver_27

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
65 3068
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Beckyiy Beckyiy

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
44 3113
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

maemolba2 maemolba2

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
92 2916
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

hiroine5 hiroine5

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
98 3677
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

minj_kk0504 minj_kk0504

14
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
58 3193
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

jmk321 jmk321

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
1357 8344
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

suzanna suzanna

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
696 9667
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

jingyeong jingyeong

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
1568 9041
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

Tên bác sĩ :

jiahui jiahui

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
1276 8074
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

Tên bác sĩ :

yongje yongje

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
0 2684
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

biki biki

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
0 5270
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage p

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
121 6909
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

lilmi lilmi

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
104 5084
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

kevin kevin

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
97 4293
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

joel joel

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
139 8133
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

Tên bác sĩ :

jihyeon jihyeon

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
372 8601
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

Tên bác sĩ :

jenette jenette

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
886 9776
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

jenny lim jenny lim

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
361 8646
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage ajay

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
356 5322
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage Happybear

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
536 7061
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

bobo123 bobo123

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
125 6634
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

sujin sujin