Đánh giá

Cùng đẹp với

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
85 4411
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Noimage bbono

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
210 4894
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage y-eriel

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
200 4256
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage zi0n_na

3
Nose, Fat inject Trước khi phẫu thuật
Nose, Fat inject Sau khi phẫu thuật
Mũi
962 9952
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Nose, Fat inject

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage adela

4
Breast augmentation Trước khi phẫu thuật
Breast augmentation Sau khi phẫu thuật
Ngực
1247 10289
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Breast augmentation

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage charlotte348

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
247 11906
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

Noimage HHHHHx

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
557 5661
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

Noimage era_s

12
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
652 8864
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

Noimage eun-jin

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
124 3612
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

Noimage sorane_2

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
164 10299
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

minkkko93 minkkko93

6
facial-contour-rhinoplasty-double-eyelid Trước khi phẫu thuật
facial-contour-rhinoplasty-double-eyelid Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
58 8959
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : facial-contour-rhinoplasty-double-eyelid

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

jud_jelly86 jud_jelly86

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
6731 14124
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

uhee uhee

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
72 9513
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

ramsey ramsey

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
21 7538
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

mchaee11 mchaee11

10
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Xương mặt
2550 34065
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Yewha Yewha

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
267 4099
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

nomont nomont

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
83 4181
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

tdliecap tdliecap

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
56 3935
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

nowey nowey

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
81 3901
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

bokkgg_s bokkgg_s

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
456 10935
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Sarah Sarah

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
985 9498
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Binaca Lee Binaca Lee

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mắt
1357 8344
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

suzanna suzanna