• Tư vấn với bác sĩ :
 • Mức độ thân thiện :
 • Môi trường xung quanh :
 • Giá cả phẫu thuật :
 • Sự hài lòng chung :
 • Hạng mục : Mặt chảy xệ
 • Tên phòng khám : -
 • Tên bác sĩ : -
 • Ngày phẫu thuật : 2015.08.03
 • 1723
 • 0
 • 11915
Lời bình khác

Written by a_y987

Written by OliviaChristine

Written by kiberry

Written by baremom

k-beauty