Trang đầu(home) Sự kiện ưu đãi GIRIN's PREMIUM BREAST IMPLANT PROMO
view gần nhất
  • Không có nội dung
GIRIN's PREMIUM BREAST IMPLANT PROMO
GIRIN Plastic Surgery
Thòi gian : May 01 2023 ~ Sep 30 2023
GIRIN's PREMIUM BREAST IMPLANT PROMO
Mức độ hài lòng
Giá cả ₫ 89,285,714 ₫ 142,857,143
0 đăt trước

Trả trước ₫ 8,928,571

Thanh toán tại bệnh viện ₫ 80,357,143

Remaining 0/30
0% hoàn thành
Promotion banner
GIRIN's PREMIUM BREAST IMPLANT PROMO

Đánh giá của người sử dụng

0

0%
0%
0%
0%
0%
Hãy đăng nhập để tư vấn
No. Câu hỏi & Trả lời Hội viên Ngày Trạng thái
1 what implant do you use? 345ps-1 2023-05-26 Trả lời hoàn tất

Lưu ý trước / sau phẫu thuật

Các bước tiến hành giảm giá

Promotion Process

Chính sách hủy

Tiền đặt cọc không thể hủy tức là Không trả lại tiền đã đặt cọc

Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi mua

Xem đợt khuyến mại khác của bệnh viện