tư vấn

Inquiry form

Tên theo hộ chiếu *

Giới tính *

Ngày tháng năm sinh(dd/mm/yy) *
Email *
Điện thoại đi động *
Tài khoản SNS *

Surgery History *

Include the surgery history, allergy, Be as specific as possible. *
Date for Surgery(dd/mm/yy) *

Thông tin khuyến mại

GIRIN Plastic Surgery
GIRIN Rhinoplasty Event
₫62,500,000 ₫89,285,714

Thông tin cuối

Price
89,285,714
Discout price
26,785,714
VATPrice
0 USD

The amount due
62,500,000