Địa chỉ :
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Xương mặt Hút mỡ Mũi Mắt Ngực Mặt chảy xệ Cấy mỡ Da
Bác sĩ
Sang Kyun Lee

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 8

Sang Kyun Lee

Tae Kyoung Yun

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Tae Kyoung Yun

Seung Hyup Choi

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Seung Hyup Choi

Tae Hun Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Tae Hun Kim

Thời gian điều trị/bản đồ

Ngày làm việc

Thời gian làm việc