Địa chỉ :
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Môi Xương mặt Hút mỡ Mũi Mắt Cấy tóc Khác Răng Filler Toxin Ngực Mặt chảy xệ Cằm đôi Cấy mỡ Da
Bác sĩ
Eun Jin Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa ngoại

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 3

Eun Jin Kim

Su Hyun Jang

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ chuyên khoa da liễu

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 6

Su Hyun Jang

Tae Kyoung Yun

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Tae Kyoung Yun

Seung Hyup Choi

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Seung Hyup Choi

Tae Hun Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 7

Tae Hun Kim

Mi Seon Jeong

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 9

Mi Seon Jeong

Hoo Seok Park

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 15

Hoo Seok Park

Thời gian điều trị/bản đồ

Ngày làm việc

Thời gian làm việc