Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai
Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai
Địa chỉ : 2-15, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Mắt Mũi Mặt chảy xệ Ngực Cấy mỡ Hút mỡ Da Toxin
Thông tin

Giải thích chi tiết


Considering the artistically harmonious beauty,
our clinic completes the natural beauty of the patients
by taking the best possible anatomical structure.
We seek artistic natural beauty to increase
customers’ satisfaction, through the aesthetic completion
of plastic surgery.
For everlasting beauty, our proffesional doctors in each field
provide safe service.

Bác sĩ
Ho Hwang

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 17

Ho Hwang

Jin Wook Jeong

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 12

Jin Wook Jeong

Seong Jae Hong

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 12

Seong Jae Hong

Jong Min Lim

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 9

Jong Min Lim

Gwang Seok Jeong

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

:

Gwang Seok Jeong

Thời gian điều trị/bản đồ

2-15, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc


MON-FRI : 10am ~ 7:00pm
THU : 10am ~ 9:00pm
SAT : 10am ~ 4:00pm