Địa chỉ :
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Mắt Mũi Mặt chảy xệ Ngực Cấy mỡ Hút mỡ Toxin Filler Môi Cằm đôi
Bác sĩ
Dr. Nam Sangjae

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 23

Dr. Nam Sangjae

Dr. Rho Bongil

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác

Số năm kinh nghiệm

: 25

Dr. Rho Bongil

Dr. Park Jongchul

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác

Số năm kinh nghiệm

: 19

Dr. Park Jongchul

Thời gian điều trị/bản đồ

Ngày làm việc

Thời gian làm việc