Bệnh viện thẩm mỹ  GIRIN
Bệnh viện thẩm mỹ GIRIN
Địa chỉ : 101, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Xương mặt Hút mỡ Mũi Mắt Filler Toxin Mặt chảy xệ Da
Thông tin

Giải thích chi tiết

Perfect Plastic Surgery Solution – Girin Plastic Surgery
Girin Plastic Surgery is an organization driven by a mission of excellence in the provision of beauty based on safety

Girin Plastic Surgery emphasizes a safe plastic surgery that could satisfy
all patients, rather than an excessive plastic surgery with risks

Bác sĩ
Thời gian điều trị/bản đồ

101, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc

MON-THU : 9:30am ~ 7:00pm

FRI : 9:30am ~ 9:00pm

SAT : 9:30am ~ 5:00pm