GIRIN Plastic Surgery
GIRIN Plastic Surgery
Địa chỉ : 101, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Xương mặt Hút mỡ Mũi Mắt Filler Toxin Mặt chảy xệ Da
Thông tin

Giải thích chi tiết

Perfect Plastic Surgery Solution – Girin Plastic Surgery
Girin Plastic Surgery is an organization driven by a mission of excellence in the provision of beauty based on safety

Girin Plastic Surgery emphasizes a safe plastic surgery that could satisfy
all patients, rather than an excessive plastic surgery with risks

Bác sĩ
Jae Yong Song

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

:

Jae Yong Song

Hoon Song

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 14

Hoon Song

Eun Woo Yoo

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

:

Eun Woo Yoo

Seung Ryong Lee

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 14

Seung Ryong Lee

Yoo Joo Lee

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

:

Yoo Joo Lee

Ji In Jun

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

:

Ji In Jun

Ji Hyun Han

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

:

Ji Hyun Han

Hoon Song

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 14

Hoon Song

Thời gian điều trị/bản đồ

101, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc