GIRIN Plastic Surgery
GIRIN Plastic Surgery
Địa chỉ : 7F, 8F, W Tower Building, 1303-37 Seocho-dong Seocho-gu Seoul, South Korea (06611)
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Mắt Mũi Mặt chảy xệ Hút mỡ Da Toxin Filler Xương mặt
Thông tin

Giải thích chi tiết

Perfect Plastic Surgery Solution – Girin Plastic Surgery
Girin Plastic Surgery is an organization driven by a mission of excellence in the provision of beauty based on safety

Girin Plastic Surgery emphasizes a safe plastic surgery that could satisfy
all patients, rather than an excessive plastic surgery with risks

Bác sĩ
Deok Joon Park

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 19

Deok Joon Park

Ji Na Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ chuyên khoa da liễu

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 9

Ji Na Kim

Sang Gun Lee

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 10

Sang Gun Lee

Sung Wook Park

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 21

Sung Wook Park

Ji Myeong Won

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ chuyên khoa da liễu

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 6

Ji Myeong Won

Nam Hoon Goo

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ chuyên khoa gây mê

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác

Số năm kinh nghiệm

: 21

Nam Hoon Goo

Young Sun Lee

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ chuyên khoa gây mê

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác

Số năm kinh nghiệm

: 14

Young Sun Lee

Jae Yong Song

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác

Số năm kinh nghiệm

: 13

Jae Yong Song

Thời gian điều trị/bản đồ

7F, 8F, W Tower Building, 1303-37 Seocho-dong Seocho-gu Seoul, South Korea (06611)

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc