Bệnh viện thẩm mỹ DA
Bệnh viện thẩm mỹ DA
Địa chỉ : 54, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Mắt Mũi Mặt chảy xệ Ngực Cấy mỡ Cằm đôi
Thông tin

Giải thích chi tiết

DA Plastic Surgery’s medical team is composed of each field’s specialists with years of know-how and experience. Professional specialists such as plastic surgeons, dermatologists and anesthesiologist provide successful and satisfactory results by thorough analysis, diagnosis and operation with systematic joint treatment system.

Bác sĩ
Sang Woo Lee

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 16

Sang Woo Lee

Thời gian điều trị/bản đồ

54, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc


MON-FRI : 09:30am ~ 7:00pm
THU : 09:30am ~ 09:00pm
SAT : 09:30am ~ 7:00pm