Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle
Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle
Địa chỉ : 12, Seolleung-ro 152-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Mắt Mũi Mặt chảy xệ Cấy mỡ Hút mỡ Da Khác Toxin Filler
Bác sĩ
Choi Jun Young

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 24

Choi Jun Young

Hae-Jun Lee

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa y học gia đình

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 11

Hae-Jun Lee

Ki-Bum Kim

Khoa chuyên môn

: General Practitioner

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 14

Ki-Bum Kim

Thời gian điều trị/bản đồ

12, Seolleung-ro 152-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc


Mon-Fri : AM 11:00 ~ 20:00
Sat : AM 11:00 ~ 17:00