Bệnh viện thẩm mỹ BK
Bệnh viện thẩm mỹ BK
Địa chỉ : BK Building,106,Dosan-daero, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Hút mỡ Mũi Mắt Filler Toxin Ngực Mặt chảy xệ Cấy mỡ
Thông tin

Giải thích chi tiết

BEAUTY KOREA!
BK Plastic Surgery,one of the leaders
in Korean plastic surgery is born again as a leader of beauty!
BK stands for Beauty Korea meaning Korea symbolizes beauty and indicates
that BK Plastic Surgery is in the center of Korean plastic surgery movement.

Not only acknowledged as the best in Korea but also world -renowned
BK Plastic Surgery will be a guidance to your future.
You are the beauty of the world.

Bác sĩ
Byung Gun Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 28

Byung Gun Kim

In Seop Kum

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 29

In Seop Kum

Eun Seok Koh

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 8

Eun Seok Koh

Kyul Hee Kim

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

:

Kyul Hee Kim

Thời gian điều trị/bản đồ

BK Building,106,Dosan-daero, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc


MON-FRI : 10:00am ~ 7:00pm
SAT : 10:00am ~ 5:00pm