Bệnh viện thẩm mỹ  BANOBAGI
Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI
Địa chỉ : 517, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Hút mỡ Mũi Mắt Cấy tóc Filler Toxin Ngực Mặt chảy xệ Cấy mỡ Da
Thông tin

Giải thích chi tiết

BANOBAGI thinks that the patients are our family, therefore we do not force excessive surgery or no need surgery to patients for our profitable benefits. Our philosophy of humanism leads us to the best representative of plastic surgery in Korea.

Bác sĩ
Jae Sang Ban

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 23

Jae Sang Ban

Chang Hyun Oh

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 21

Chang Hyun Oh

Sun Jae Park

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 20

Sun Jae Park

Hyun Taek Lee

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 19

Hyun Taek Lee

Jong lim Park

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 19

Jong lim Park

Kyu Nam Han

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 12

Kyu Nam Han

Thời gian điều trị/bản đồ

517, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc


MON,WED,THU : 10am ~ 6:30pm
TUE,FRI : 10am ~ 8:00pm
SAT: 10am ~ 4:00pm