Địa chỉ :
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Môi Xương mặt Hút mỡ Mũi Mắt Filler Ngực Mặt chảy xệ Cằm đôi Cấy mỡ Da
Bác sĩ
Kyu Nam Han

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 15

Kyu Nam Han

Jong Lim Park

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 22

Jong Lim Park

Jay Jeong Seok Oh

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác

Số năm kinh nghiệm

: 9

Jay Jeong Seok Oh

Eun Hae Lee

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ chuyên khoa gây mê

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 11

Eun Hae Lee

Thời gian điều trị/bản đồ

Ngày làm việc

Thời gian làm việc