Korean Time

รีวิว

สวยไปกับ

5
AFTER
BEFORE
จมูก
71 7808
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Noimage hhham_s0

3
AFTER
BEFORE
จมูก
962 15705
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม รูบี้

แพทย์ :

Noimage adela

1
AFTER
BEFORE
จมูก
115 11700
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม รูบี้

แพทย์ :

Noimage lllsabel

7
จมูก + ปลูกถ่ายไขมัน + PRP + กำจัดถุงใต้ตา + ร้อยไหม + ฟิลเลอร์ปาก AFTER
จมูก + ปลูกถ่ายไขมัน + PRP + กำจัดถุงใต้ตา + ร้อยไหม + ฟิลเลอร์ปาก BEFORE
จมูก
0 15015
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : จมูก + ปลูกถ่ายไขมัน + PRP + กำจัดถุงใต้ตา + ร้อยไหม + ฟิลเลอร์ปาก

คลินิก : โรงพยาบาล ฮุนได เอสเตติก

แพทย์ :

FVelvet FVelvet

9
หัวตาหางตา + ปลายจมูก + Filler ปาก + Botox AFTER
หัวตาหางตา + ปลายจมูก + Filler ปาก + Botox BEFORE
จมูก
164 15137
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : หัวตาหางตา + ปลายจมูก + Filler ปาก + Botox

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ท้อปเฟซ

แพทย์ :

minkkko93 minkkko93

AFTER
BEFORE
จมูก
157 6406
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ท้อปเฟซ

แพทย์ :

Utsukushi hana Utsukushi hana

2
AFTER
BEFORE
จมูก
214 7905
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Noimage rachelmariekee

3
รีวิวจมูก จากที่ไม่มีดั้งปลายจมูกใหญ่ ได้ทรงจมูกที่ต้องการเลย!~~ AFTER
รีวิวจมูก จากที่ไม่มีดั้งปลายจมูกใหญ่ ได้ทรงจมูกที่ต้องการเลย!~~ BEFORE
จมูก
114 9179
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : รีวิวจมูก จากที่ไม่มีดั้งปลายจมูกใหญ่ ได้ทรงจมูกที่ต้องการเลย!~~

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม โอแอนด์ยัง

แพทย์ :

Noimage porotho

1
จมูกราคาแพง TT AFTER
จมูกราคาแพง TT BEFORE
จมูก
285 6909
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : จมูกราคาแพง TT

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม โอแอนด์ยัง

แพทย์ :

Noimage xbro_xx

1
บ๊ายบายจมูกน่าเกลียด AFTER
บ๊ายบายจมูกน่าเกลียด BEFORE
จมูก
127 9797
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : บ๊ายบายจมูกน่าเกลียด

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม โอแอนด์ยัง

แพทย์ :

Noimage ouob

จมูกครั้งแรกที่ภูมิใจสุดๆ ไม่คิดจะแก้อีกแล้ว~~~ AFTER
จมูกครั้งแรกที่ภูมิใจสุดๆ ไม่คิดจะแก้อีกแล้ว~~~ BEFORE
จมูก
282 6392
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : จมูกครั้งแรกที่ภูมิใจสุดๆ ไม่คิดจะแก้อีกแล้ว~~~

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม โอแอนด์ยัง

แพทย์ :

Noimage sumin_gg

วันนี้ไปรับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลแก้จมูกชื่อดัง อ.อ.ย. มา AFTER
วันนี้ไปรับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลแก้จมูกชื่อดัง อ.อ.ย. มา BEFORE
จมูก
180 6286
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : วันนี้ไปรับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลแก้จมูกชื่อดัง อ.อ.ย. มา

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม โอแอนด์ยัง

แพทย์ :

Noimage rouni_2

3
จมูก 3 เดือน AFTER
จมูก 3 เดือน BEFORE
จมูก
267 7994
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : จมูก 3 เดือน

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม เร็น

แพทย์ :

nomont nomont

3
ทำจมูกครั้งที่สอง และร้อยไหมที่ BK เกาหลี! AFTER
ทำจมูกครั้งที่สอง และร้อยไหมที่ BK เกาหลี! BEFORE
จมูก
84 10723
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : ทำจมูกครั้งที่สอง และร้อยไหมที่ BK เกาหลี!

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม บีเค

แพทย์ :

foxshot foxshot

7
AFTER
BEFORE
จมูก
103 7865
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม บีเค

แพทย์ :

niall niall

1
AFTER
BEFORE
จมูก
82 6939
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Noimage lalalabel

4
AFTER
BEFORE
จมูก
140 8337
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาล ฮุนได เอสเตติก

แพทย์ :

hiyome hiyome

6
AFTER
BEFORE
จมูก
150 7012
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ท้อปเฟซ

แพทย์ :

na_nanine na_nanine

3
AFTER
BEFORE
จมูก
204 6895
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ท้อปเฟซ

แพทย์ :

hiruoye hiruoye

3
AFTER
BEFORE
จมูก
54 8643
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Ingrid_mane5 Ingrid_mane5

AFTER
BEFORE
จมูก
87 6538
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาล ฮุนได เอสเตติก

แพทย์ :

Caley97 Caley97

3
AFTER
BEFORE
จมูก
68 7525
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม บาโนบากิ

แพทย์ :

Noimage KKson

3
AFTER
BEFORE
จมูก
73 7718
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : กลุ่มการแพทย์ โบเซลล์ เอสเตติก

แพทย์ :

mmins_14 mmins_14

1
AFTER
BEFORE
จมูก
53 7012
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : กลุ่มการแพทย์ โบเซลล์ เอสเตติก

แพทย์ :

huei_llyy huei_llyy

4
AFTER
BEFORE
จมูก
76 6795
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ซินเดอเรลลา

แพทย์ :

emeys_sun emeys_sun

3
AFTER
BEFORE
จมูก
42 6101
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม เจเค

แพทย์ :

Noimage Eivy

4
6 เดือนกับ ตาใหม่ จมูกใหม่ และการปลูกถ่ายไขมัน AFTER
6 เดือนกับ ตาใหม่ จมูกใหม่ และการปลูกถ่ายไขมัน BEFORE
จมูก
81 7213
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : 6 เดือนกับ ตาใหม่ จมูกใหม่ และการปลูกถ่ายไขมัน

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอเท็ม

แพทย์ :

bokkgg_s bokkgg_s

4
AFTER
BEFORE
จมูก
64 6221
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอเท็ม

แพทย์ :

naraee27 naraee27

3
AFTER
BEFORE
จมูก
56 6147
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอเท็ม

แพทย์ :

ley96 ley96

5
AFTER
BEFORE
จมูก
68 6215
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอเท็ม

แพทย์ :

jo_y90 jo_y90

5
AFTER
BEFORE
จมูก
85 7039
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ซินเดอเรลลา

แพทย์ :

nadonad2 nadonad2

4
AFTER
BEFORE
จมูก
92 5667
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม เร็น

แพทย์ :

jung_24 jung_24

7
รีวิวจมูก ตาจากโรงพยาบาลวิว AFTER
รีวิวจมูก ตาจากโรงพยาบาลวิว BEFORE
จมูก
42 5693
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : รีวิวจมูก ตาจากโรงพยาบาลวิว

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

0miy 0miy

14
เลิกง่วงนอนแล้วจ้าาาา AFTER
เลิกง่วงนอนแล้วจ้าาาา BEFORE
จมูก
52 5948
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : เลิกง่วงนอนแล้วจ้าาาา

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

krang krang

15
รีวิวจมูกเกาหลี AFTER
รีวิวจมูกเกาหลี BEFORE
จมูก
87 6482
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : รีวิวจมูกเกาหลี

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

eun_be eun_be

3
AFTER
BEFORE
จมูก
32 8439
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

แพทย์ :

jackgo2 jackgo2

2
AFTER
BEFORE
จมูก
2521 13696
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม โอแอนด์ยัง

แพทย์ :

kanghana kanghana

2
จมูกและตา จากคลินิก JK เพื่อความละมุนแบบผู้หญิ๊งผู้หญิง! AFTER
จมูกและตา จากคลินิก JK เพื่อความละมุนแบบผู้หญิ๊งผู้หญิง! BEFORE
จมูก
456 14702
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : จมูกและตา จากคลินิก JK เพื่อความละมุนแบบผู้หญิ๊งผู้หญิง!

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม เจเค

แพทย์ :

Sarah Sarah

2
AFTER
BEFORE
จมูก
0 7363
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Zella Zella

1
AFTER
BEFORE
จมูก
869 12041
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอเท็ม

แพทย์ :

komkom komkom

5
AFTER
BEFORE
จมูก
206 9202
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม เจเค

แพทย์ :

Hannah Hannah

6
AFTER
BEFORE
จมูก
178 8393
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Ginny Ginny

6
AFTER
BEFORE
จมูก
136 7399
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

djbea djbea

5
AFTER
BEFORE
จมูก
163 7640
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

kimahhyun kimahhyun

5
AFTER
BEFORE
จมูก
158 1301
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Noimage Bella

4
AFTER
BEFORE
จมูก
149 7953
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

jackgo2 jackgo2

5
AFTER
BEFORE
จมูก
137 7906
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Connie Connie

8
AFTER
BEFORE
จมูก
142 8530
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Geraldine Geraldine

6
AFTER
BEFORE
จมูก
147 8327
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

kimnahee kimnahee

5
AFTER
BEFORE
จมูก
359 13028
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม เจเค

แพทย์ :

eunae eunae