Korean Time

รีวิว

สวยไปกับ

3
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
240 4379
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Noimage sanen

2
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
71 4252
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Noimage bongsm

3
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
280 3911
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Noimage nbv05

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
124 4336
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Noimage mmm_a

5
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
210 3992
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Noimage kali_23

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
112 3702
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Noimage tanesia

6
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
220 3646
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Noimage kkyra

6
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
85 5689
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Noimage bbono

7
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
224 4124
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Noimage mmi-a

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
88 3604
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Noimage san2_rena

7
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
200 5511
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

Noimage zi0n_na

12
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
652 10016
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม บาโนบากิ

แพทย์ :

Noimage eun-jin

6
โครงหน้า + จมูก + ตาสองชั้น AFTER
โครงหน้า + จมูก + ตาสองชั้น BEFORE
กระดูกโครงหน้า
58 10166
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : โครงหน้า + จมูก + ตาสองชั้น

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม นานะ

แพทย์ :

jud_jelly86 jud_jelly86

4
ERF (ตา, จมูก, ปลูกถ่ายไขมัน) และศัลยกรรมโครงหน้า~! AFTER
ERF (ตา, จมูก, ปลูกถ่ายไขมัน) และศัลยกรรมโครงหน้า~! BEFORE
กระดูกโครงหน้า
6731 15280
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : ERF (ตา, จมูก, ปลูกถ่ายไขมัน) และศัลยกรรมโครงหน้า~!

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

แพทย์ :

uhee uhee

3
ERF (ตา จมูก ปลูกถ่ายไขมัน) และการศัลยกรรมโครงหน้า! AFTER
ERF (ตา จมูก ปลูกถ่ายไขมัน) และการศัลยกรรมโครงหน้า! BEFORE
กระดูกโครงหน้า
21 8812
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : ERF (ตา จมูก ปลูกถ่ายไขมัน) และการศัลยกรรมโครงหน้า!

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

แพทย์ :

mchaee11 mchaee11

10
เลเซอร์Accusulptกำจัดไขมันและยกกระชับ, ลดโหนกแก้ม, เปิดหางตา AFTER
เลเซอร์Accusulptกำจัดไขมันและยกกระชับ, ลดโหนกแก้ม, เปิดหางตา BEFORE
กระดูกโครงหน้า
2550 35256
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : เลเซอร์Accusulptกำจัดไขมันและยกกระชับ, ลดโหนกแก้ม, เปิดหางตา

คลินิก : GIRIN Plastic Surgery

แพทย์ :

Yewha Yewha

7
โครงหน้า + จมูก + แก้ไขชั้นตา AFTER
โครงหน้า + จมูก + แก้ไขชั้นตา BEFORE
กระดูกโครงหน้า
1059 67969
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : โครงหน้า + จมูก + แก้ไขชั้นตา

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม บาโนบากิ

แพทย์ :

dami dami

3
รีวิววีไลน์ โหนกแก้ม อคิวลิฟติ้ง ที่โรงพยาบาลวิว AFTER
รีวิววีไลน์ โหนกแก้ม อคิวลิฟติ้ง ที่โรงพยาบาลวิว BEFORE
กระดูกโครงหน้า
240 4177
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : รีวิววีไลน์ โหนกแก้ม อคิวลิฟติ้ง ที่โรงพยาบาลวิว

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

te_rea22 te_rea22

1
ลดโหนก 3D มันคุ้มค่ามาก! AFTER
ลดโหนก 3D มันคุ้มค่ามาก! BEFORE
กระดูกโครงหน้า
108 5200
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : ลดโหนก 3D มันคุ้มค่ามาก!

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ไอเท็ม

แพทย์ :

Noimage Ale

3
ลดโหนก และจัดเรียงชั้นไขมันใต้ตา AFTER
ลดโหนก และจัดเรียงชั้นไขมันใต้ตา BEFORE
กระดูกโครงหน้า
88 6302
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : ลดโหนก และจัดเรียงชั้นไขมันใต้ตา

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม นามุ

แพทย์ :

Noimage PilotG

3
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
254 5086
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ซินเดอเรลลา

แพทย์ :

wiwat wiwat

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
52 4191
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

Denny Denny

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
96 4389
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก :

แพทย์ :

eng_yang eng_yang

2
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
68 4206
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

แพทย์ :

comesting_3 comesting_3

2
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
87 4434
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม นานะ

แพทย์ :

bunny_ri2 bunny_ri2

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
98 4567
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม นานะ

แพทย์ :

chase_xeno chase_xeno

5
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
78 4511
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม นานะ

แพทย์ :

milie_s0u milie_s0u

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
65 4344
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม นานะ

แพทย์ :

nami_alenxei nami_alenxei

AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
97 4618
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาล ฮุนได เอสเตติก

แพทย์ :

Elysia_dn Elysia_dn

5
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
84 4779
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

แพทย์ :

5dyasne 5dyasne

2
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
72 4241
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

Noimage hellobeauty21

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
72 5405
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม ซินเดอเรลลา

แพทย์ :

e_jna e_jna

6
โครงหน้า ตา จมูก ฉีดไขมัน เสริมคาง AFTER
โครงหน้า ตา จมูก ฉีดไขมัน เสริมคาง BEFORE
กระดูกโครงหน้า
87 3808
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : โครงหน้า ตา จมูก ฉีดไขมัน เสริมคาง

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

phk14 phk14

12
รีวิวทำโครงหน้า 1ปี AFTER
รีวิวทำโครงหน้า 1ปี BEFORE
กระดูกโครงหน้า
35 3878
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : รีวิวทำโครงหน้า 1ปี

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

Noimage jhl98

11
รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก ฉีดไขมัน AFTER
รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก ฉีดไขมัน BEFORE
กระดูกโครงหน้า
38 3888
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก ฉีดไขมัน

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

jsl21 jsl21

14
โครงหน้า วีไลน์ โหนกแก้ม AFTER
โครงหน้า วีไลน์ โหนกแก้ม BEFORE
กระดูกโครงหน้า
49 3513
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : โครงหน้า วีไลน์ โหนกแก้ม

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

ljy91 ljy91

8
เสริมหน้าผาก โครงหน้า ตา จมูก รีวิวศัลยกรรมเกาหลี AFTER
เสริมหน้าผาก โครงหน้า ตา จมูก รีวิวศัลยกรรมเกาหลี BEFORE
กระดูกโครงหน้า
55 3604
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : เสริมหน้าผาก โครงหน้า ตา จมูก รีวิวศัลยกรรมเกาหลี

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

ysh26 ysh26

14
รีวิวโครงหน้า+อคิวลิฟติ้ง+จมูก+มัดกล้ามเนื้อตา AFTER
รีวิวโครงหน้า+อคิวลิฟติ้ง+จมูก+มัดกล้ามเนื้อตา BEFORE
กระดูกโครงหน้า
45 3406
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : รีวิวโครงหน้า+อคิวลิฟติ้ง+จมูก+มัดกล้ามเนื้อตา

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

ysae12 ysae12

10
โมทั้งหน้า รีวิวหลังผ่านไป1ปีกว่าๆ AFTER
โมทั้งหน้า รีวิวหลังผ่านไป1ปีกว่าๆ BEFORE
กระดูกโครงหน้า
39 3382
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ : โมทั้งหน้า รีวิวหลังผ่านไป1ปีกว่าๆ

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

sb_p2 sb_p2

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
54 3208
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

jwpe jwpe

3
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
84 3391
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

jjh_h jjh_h

7
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
87 3736
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

jay_k4 jay_k4

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
74 4001
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

es_g14 es_g14

5
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
88 3380
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

ari0_0 ari0_0

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
57 3243
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

mlk mlk

5
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
98 3930
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

ysp96 ysp96

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
110 2681
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม วิว

แพทย์ :

cha12 cha12

7
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
98 5010
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

แพทย์ :

soohee soohee

4
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
12 4040
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

แพทย์ :

ca_12 ca_12

6
AFTER
BEFORE
กระดูกโครงหน้า
218 8157
ความพึงพอใจ :

หัวข้อ :

คลินิก : โรงพยาบาลศัลยกรรม อัพกูจ็อง โซล

แพทย์ :

jinyoung jinyoung