ที่อยู่ :
ความพึงพอใจ :
สิ่งพิเศษ : ดูดไขมัน ปาก การปลูกถ่ายไขมัน
หมอ
Jong Hyun CHA

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 21

Jong Hyun CHA

Joon, SHIN

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 46

Joon, SHIN

วันทำการ / แผนที่

วันทำการ

เวลาทำการ