ที่อยู่ :
ความพึงพอใจ :
สิ่งพิเศษ : กระดูกโครงหน้า สองขากรรไกร
หมอ
Baek Gun Seo

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์ด้านปากและขากรรไกร

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 12

Baek Gun Seo

วันทำการ / แผนที่

วันทำการ

เวลาทำการ