โรงพยาบาลศัลยกรรม  เดอะคลาสแอนด์ไมเซน
โรงพยาบาลศัลยกรรม เดอะคลาสแอนด์ไมเซน
ที่อยู่ : 423, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
ความพึงพอใจ :
สิ่งพิเศษ : ตา จมูก หน้าอก การปลูกถ่ายไขมัน ดูดไขมัน ผิวหนัง โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์
ข้อมูล

คำบรรยาย

At Mizain, we will help you find your confidence
Reaching out to countless patients seeking for personalized, individual, natural beauty from plastic surgery.
We stride to provide 100% results to clients for their complete satisfaction.
From careful medical examination to the operation, and a personalized systematic follow-up for each patient, at Mizain, we push ourselves to help everyone find their confidence.

หมอ
Hyung Ju No

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 7

Hyung Ju No

Sang Woo Kim

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 16

Sang Woo Kim

Chan Jong Kim

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 18

Chan Jong Kim

Hye Eun Park

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 15

Hye Eun Park

Sin Yeong Moon

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 11

Sin Yeong Moon

วันทำการ / แผนที่

423, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

วันทำการ


Sunday and Public Holidays: Closed

เวลาทำการ


MON-FRI : 09:30am ~ 7:00pm
SAT : 09:30am ~ 4:00pm