โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่
โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่
ที่อยู่ : Nonhyeon-dong 3-2 Gangnam-gu, South Korea
ความพึงพอใจ :
สิ่งพิเศษ : ตา จมูก หน้าอก การปลูกถ่ายไขมัน ดูดไขมัน โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ กระดูกโครงหน้า
 • HHHHHx

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

 • era_s

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

 • uhee

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

 • mchaee11

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

 • baremom

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

 • comesting_3

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

 • an_dre22

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

 • nowijang

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

 • 5dyasne

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

 • maemolba2

  โรงพยาบาลศัลยกรรม จิวเวอรี่

ข้อมูล

คำบรรยาย

Three Promises of Jewelry
A reliable hospital, Jewerly Plastic Surgery Hospital makes promises to our Patients.
1. All doctors at Jewelry Plastic Surgery Hospital are plastic surgery specialists.
2. Jewelry Plastic Surgery Hospital does not allow doctors or ghost doctors
3. Anesthesia specialists are always on duty at Jewelry Plastic Surgery Hospital

หมอ
Won Lee

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 12

Won Lee

Yeon Sik Yoo

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 13

Yeon Sik Yoo

Joon Kyu Park

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 10

Joon Kyu Park

In Seong Jeon

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 16

In Seong Jeon

Hyun Woo Suh

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 10

Hyun Woo Suh

Ki Chul Shin

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 10

Ki Chul Shin

Young Il Yoon

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 10

Young Il Yoon

In Su Baek

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 12

In Su Baek

วันทำการ / แผนที่

Nonhyeon-dong 3-2 Gangnam-gu, South Korea

วันทำการ

Pre-arranged consultations are available

เวลาทำการ

Weekdays : AM 10:00 ~ PM 07:00

Saturdays : AM 10:00 ~ PM : 04:00