ที่อยู่ :
ความพึงพอใจ :
สิ่งพิเศษ : ตา จมูก ยกกระชับใบหน้า หน้าอก การปลูกถ่ายไขมัน ดูดไขมัน โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ปาก สองขากรรไกร
หมอ
Dr. Nam Sangjae

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า,กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 23

Dr. Nam Sangjae

Dr. Rho Bongil

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 25

Dr. Rho Bongil

Dr. Park Jongchul

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

: ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

: กระดูกโครงหน้า

จำนวนปีประสบการณ์

: 19

Dr. Park Jongchul

วันทำการ / แผนที่

วันทำการ

เวลาทำการ