ที่อยู่ :
ความพึงพอใจ :
สิ่งพิเศษ : ดูดไขมัน จมูก ตา ปาก ยกกระชับใบหน้า การปลูกถ่ายไขมัน โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์
หมอ
Yong Hoon Chi

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 25

Yong Hoon Chi

Jin Hyung Kim

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

:

Jin Hyung Kim

Seung Gee Kwon

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

:

Seung Gee Kwon

Se Hyun Yoo

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 16

Se Hyun Yoo

Min Seok Song

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 29

Min Seok Song

วันทำการ / แผนที่

วันทำการ

เวลาทำการ