กลุ่มการแพทย์ โบเซลล์ เอสเตติก
กลุ่มการแพทย์ โบเซลล์ เอสเตติก
ที่อยู่ : Gangnam-gu, Gangnam-daero 596, Seoul, South Korea
ความพึงพอใจ :
สิ่งพิเศษ : ดูดไขมัน จมูก ตา ยกกระชับใบหน้า การปลูกถ่ายไขมัน ผิวหนัง โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ อื่นๆ
  • mmins_14

    กลุ่มการแพทย์ โบเซลล์ เอสเตติก

  • jeoenye26

    กลุ่มการแพทย์ โบเซลล์ เอสเตติก

  • huei_llyy

    กลุ่มการแพทย์ โบเซลล์ เอสเตติก

หมอ
Ki Bum Kim

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 11

Ki Bum Kim

Jang Wan Park

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 11

Jang Wan Park

Seung Ho Lee

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

:

Seung Ho Lee

Tae Gwang Jeong

บอร์ดของความเชี่ยวชาญ

:

ความเชี่ยวชาญ

:

จำนวนปีประสบการณ์

: 11

Tae Gwang Jeong

วันทำการ / แผนที่

Gangnam-gu, Gangnam-daero 596, Seoul, South Korea

วันทำการ


Sunday and Public Holidays: Closed

เวลาทำการ


Mon-Fri : AM 11:00 ~ 20:00
Sat : AM 11:00 ~ 17:00