Khoa ngoại răng hàm mặt NOWME
Khoa ngoại răng hàm mặt NOWME
Địa chỉ : 600, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Xương mặt Cằm đôi
Thông tin

Giải thích chi tiết

Beauty perfect for you now !
Your natural appearance after surgery is our competitiveness and future.

The true beauty that facial bone surgery seeks
is derived from the perfect proportion and perfect symmetry for you with the normal recovery of function.

The beauty of the real facial bone surgery that Now-me Oral Maxillofacial Surgery thinks is the process of finding the inherent beauty of ME.

2.

Bác sĩ khoa gây mê trực có 24 giờ không?
-
Có máy phát điện trong bệnh viện không?
-
Có trang thiết bị theo dõi bệnh nhân?
-
Có thiết bị theo dõi A-Line đo động mạch, nội động mạch, áp suất động mạch không?
-
Có hệ thống diệt khuẩn không? (Sát trùng diệt khuẩn, thiết bị rửa, khử trùng vi khuẩn siêu âm, máy tiệt trùng y tế E.O gas, thiết bị tiệt trùng cao áp)
-
Máy hô hấp nhân tạo?
-
Có thiết bị phẫu thuật mổ tuyến giáp khẩn cấp không?
-
Có hộp cấp cứu khẩn cấp không?
-
Có bản hướng dẫn khi trường hợp khẩn cấp xảy ra không?
-
Bác sĩ
Thời gian điều trị/bản đồ

600, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Ngày làm việc


Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc


Mon - Fri : AM 10:00 ~ PM 07:00
Saturday : AM 10:00 ~ PM 04:00