Địa chỉ :
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Xương mặt Cằm đôi
Bác sĩ
Baek Gun Seo

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ ngoại khoa răng hàm mặt

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 11

Baek Gun Seo

Thời gian điều trị/bản đồ

Ngày làm việc

Thời gian làm việc