Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul
Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul
Địa chỉ : 840, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Hút mỡ Mũi Mắt Filler Toxin Ngực Mặt chảy xệ Cấy mỡ
 • jinyoung

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

 • jiahui

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

 • yongje

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

 • tammy

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

 • jihyeon

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

 • jinsul

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

 • banghui

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

 • yujin

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

 • yongjing

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

 • jenette

  Bệnh viện thẩm mỹ Apgujeong Seoul

Thông tin

Giải thích chi tiết

Established since 2000, Seoul Plastic Surgery is committed to offering safe and tailored medical services to its customers through coordinating with specialists in various medical fields.

Bác sĩ
Min Gu Lee

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 23

Min Gu Lee

Joong Hyeok Choi

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 16

Joong Hyeok Choi

Yun Ju Jean

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 13

Yun Ju Jean

Chang Ha Jang

Khoa chuyên môn

:

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 13

Chang Ha Jang

Thời gian điều trị/bản đồ

840, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Ngày làm việc

Sunday and Public Holidays: Closed

Thời gian làm việc

MON-THU : 10:00am ~ 7:00pm

FRI : 10:00am ~ 8:00pm

SAT : 10:00am ~ 4:00pm